Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 • PODSTAWA PRAWNA
  Informujemy, że pozyskane przez nas Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • ADMINISTRATOR DANYCH
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Med-Dream ul.Sapieżyńska 8 lok 5 21-500 Biała Podlaska posiadającą numer NIP: 5372653221 oraz REGON: 386181790.
 • DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH
  We wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych widocznych na stronie lub za pomocą adresu mailowego: dominika.daniluk@onet.pl
 • DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY
  W przypadku korzystania Użytkownika przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie należy do nich imię i nazwisko oraz adres email. W przypadku umówienia się na wizytę w salonie Med-Dream, założenia karty klienta i zapisania się do newslettera: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email, adres strony www, adres profilu na Facebook’u, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres główny (ulica i numer, miejscowość, kod pocztowy), adres korespondencyjny jeśli inni niż adres siedziby lub prowadzenia działalności. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy lub wykonania usługi oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Med-Dream zamierza zawrzeć lub zawarła umowę oraz zamierza wykonać lub wykonywała usługę; Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy lub wykonywanie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) if) RODO).
 • CEL PRZETWARZANIA DANYCH

  Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • korzystania ze strony Med-Dream;
  • umówienia wizyty w salonie, założenia karty klienta, zapisania danych kontaktowych.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umówienia wizyty i korzystania z usług salonu;

  • przesyłania informacji handlowej, newslettera na podstawie art.6 ust.1 pkt a;
 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe mogą być lub są udostępniane naszym pracownikom i osobom współpracującym z Med-Dream, które wykonują zabiegi w naszych salonach, rejestrują karty Klienta i zgody na wykonywanie zabiegów, świadczą usługi z zakresu prawa i administracji. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej. Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.
 • CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOOWYCH
  Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane najkrócej jak to możliwe i tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc:
  • w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu;
  • w przypadku plików cookie do momentu usunięcia ich przez Państwa przy pomocy ustawień przeglądarki czy urządzenia. Usunięcie plików cookie nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych;
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dopóki nie zostanie ona cofnięta;
  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych;
  • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron.

  W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 • PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo sprostowania /uzupełnienia danych;
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych do innego Administratora;
  • prawo sprzeciwu do przetwarzania jego danych osobowych;
  • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu;
  • prawo do wniesienia skargi do GIODO.
 • PROFILOWANIE
  Informujemy, iż Państwa dane mogą być profilowane w celu przygotowania bardziej zindywidualizowanej oferty zabiegowej.
 • LOGI SERWERA
  Podczas każdej wizyty na stronie morpho.waw.pl przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania Użytkownika, które zapisywane są w plikach logów. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają takie dane jak: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony , z której Użytkownik został przekierowany, pobrana ilość danych, a także informacje o stosowanej przeglądarce internetowej. Zebrane przez nas dane mogą zostać poddane analizie w celu tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznej strony morpho.waw.pl, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów na stronie oraz zarządzania wydajnością naszego serwera. Wykorzystujemy rekordy danych pliku logu także w celu ochrony przed atakami hackerskimi.
 • POLITYKA PLIKÓW COOKIES

  Nasza strona jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia, tj. komputer, smartfon, telefon, tablet. itp. Korzystając ze strony morpho.waw.pl wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookies.

  Na naszej stronie pliki cookie wykorzystywane są w celu:

  • zapamiętywania informacji o Państwa sesji, umożliwiające sprawniejsze, szybsze i łatwiejsze dla Użytkownika działanie strony;
  • zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach konta Użytkownika;
  • statystycznym, aby ulepszać i rozwijać świadczone przez nas usługi.

  Pragniemy także poinformować, że:

  • pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia;
  • każda przeglądarka posiada możliwość przeglądania, usuwania, ograniczania oraz kontrolowania przyjmowania plików cookies. Dostęp do treści pomocy lub ustawieniami prywatności jak i bezpieczeństwa w przeglądarce, z której Państwo korzystają dostępny jest poprzez wciśnięcie klawisza pomocy F1;
  • usunięcie aktualnych plików cookies, może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności na stronie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcjonalności.
 • ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
  Szanujemy Państwa prywatność, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Nasze komputery są zabezpieczone sprawdzonymi programami antywirusowymi i zaporami ogniowymi, dane na naszym serwerze są szyfrowane. Przestrzegamy tego na bieżąco, dlatego zachęcamy do okresowego zapoznawania się ze zmianami, które mogą zostać przez nas wprowadzone.